“Είμαι από τόπο που επιτρέπει ιδέες φεμινιστικές αλλά ανέχεται παρενοχλήσεις σεξουαλικές”
Πόσο απέχει η Ελλάδα από αυτούς τους “τόπους”;
“Δεν μου αρκεί η υποτιθέμενη ισότητα όταν οι γύρω μου μού φέρονται με αισχρότητα”
Πόσο έχει επιτύχει η Ελλάδα αυτήν την “ισότητα”;
“Έμφυλη βία εξουσία και διακρίσεις είμαι θύμα και υποβάλλομαι σε ανακρίσεις”
Πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση στη χώρα μας;
“Είμαι από τόπο που η γυναίκα έχει παγκόσμια ημέρα να δανείζεται μα δεν γιορτάζει, αγωνίζεται” … “μα η σιωπή δεν είναι καταφύγιο”

“Φτιάξε ένα ήλιο σαν κι αυτούς που μόνο εσύ έχεις στο νου σου”.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας στηρίζει το τραγούδι Βέβηλος | Όλια Λαζαρίδου – Ετών 19 (Φτιάξε έναν ήλιο November Mix)

Βέβηλος: https://www.youtube.com/channel/UCQOWb4nswdKInooXyIJ6nvQ