Γυναίκα, όταν ήμουν 24 ετών…

Σε σεξουαλική συνεύρεση με άντρα, αφαίρεσε χωρίς τη συναίνεση μου το προφυλακτικό. Αμέσως διέκοψα την επαφή, αλλά είχε ήδη διεισδύσει μέχρι να το διαπιστώσω.