Γυναίκα, όταν ήμουν 18 ετών…

Κατά τη μετάβαση μου στη σχολή μου μέσω ταξί, ο οδηγός δε με άφηνε να κατέβω αν δεν του έδινα τον αριθμό του τηλεφώνου μου.