Γυναίκα, όταν ήμουν 20 ετών…

Γνωριζόμασταν σε παρέα και επιχείρησε δύο φορές μέσω της βίας να γίνει κάτι μεταξύ μας. Την πρώτη φορά σε τουαλέτα καταστήματος και τη δεύτερη στο αυτοκίνητο του.