Γυναίκα, όταν ήμουν 16 ετών…

Σεξισμός, ψυχολογική και λεκτική βία.