Γυναίκα, όταν ήμουν 19 ετών…

Άσχημη και απρεπή συμπεριφορά καθηγητή.