Γυναίκα, όταν ήμουν 24 ετών…

Παρενοχλήθηκα σεξουαλικά από άγνωστο άνδρα νεαρής ηλικίας στο δρόμο.