Γυναίκα, όταν ήμουν 10-14 ετών…

Ο πατέρας μου ερχόταν μεθυσμένος στο δωμάτιό μου τις νύχτες και με παρενοχλούσε σεξουαλικά την ώρα που κοιμόμουν.