Γυναίκα, όταν ήμουν περίπου 7-8 ετών…

Ο πατέρας μου έπινε και πίνει πολύ. Μιλούσε πολύ άσχημα στη μητέρα μου. «Εγώ σε έκανα κυρία, αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν ένα τίποτα. Δεν ήθελα παιδιά (μπροστά στα παιδιά του), έπρεπε να αναλάβω τις ευθύνες μου». Θυμάμαι σίγουρα δύο φορές που την έχει χτυπήσει. Πρώτη φορά που θυμάμαι ήμουν δημοτικό, Β ή Γ τάξη. Έμπαινα ανάμεσα. Έπινε πολύ και της μιλούσε τόσο άσχημα. Κάτι ακόμα, κυκλοφορούσε πάντα γυμνός. Δεν είχαμε επιλογή, ακόμα και στο σαλόνι καθόταν με την πετσέτα και ανοιχτά τα πόδια. Ερχόταν πάντα να μου μιλήσει την ώρα που έκανα μπάνιο. Ανέκαθεν με έκανε να νιώθω πολύ άβολα και αμήχανα.