Γυναίκα, όταν ήμουν 10 ετών…

Όταν ήμουν 10 ετών, με βίασε ένας συγγενής, ξάδελφός μου, ετών 13-14.