Γυναίκα, όταν ήμουν 19-31 ετών…

Βιασμός από Καθηγητή, Αποπλάνηση & κατ’ εξακολούθηση ψυχολογικό βιασμό & χειραγώγησης