Γυναίκα, έως την ηλικία των 12 ετών…

Με βίαζε ο αδερφός μου, δε θυμάμαι από πότε, μέχρι τα 12.