25η Νοεμβρίου 2022: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Εισήγηση της Προέδρου ΔΣ του Ε.Δ.κ.Β. στην συνεδρίαση της Eιδικής Eπιτροπής Iσότητας Nεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου